# Imię CenaZmiana 24HKapitalizacja RynkowaObjętość 24HWykres cen(7D)

 

Dogecoin a kontrakty inteligentne

Kontrakt inteligentny opisać można jako chronioną przechowywaną procedurę opracowaną celem cyfrowego umożliwienia, weryfikacji oraz egzekwowania warunków bądź realizacji umowy. Inteligentne kontrakty obejmują wiele rodzajów klauzul umownych, które mogą być częściowe bądź w pełni samo-wykonujące się, bądź też jedno i drugie. Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa oraz redukcję kosztów związanych z zawieraniem umów. Rozmaite kryptowaluty doprowadziły jednak do implementacji różnych kontraktów inteligentnych. Inteligentne kontrakty pozwalają na wykonywanie wiarygodnych transakcji bez udziału stron trzecich. Transakcje te można śledzić w czasie rzeczywistym i są one zwykle nieodwracalne. W typowym kontrakcie inteligentnym kod kontraktu definiuje logikę oraz warunki, w oparciu o które przesłane pieniądze można wyprowadzić z kontraktu. Obecnie przewiduje się zastosowania inteligentnych kontraktów wykraczające poza wymianę kryptowalut oraz rozliczenia finansowe. Inteligentne kontrakty oferują lepszą automatyzację procesów biznesowych, silniejsze gwarancje dla zaangażowanych stron oraz ulepszoną przejrzystość transakcji. 

W rezultacie, choć co do ogólnej funkcjonalności inteligentnych kontraktów nie ma wątpliwości, niektóre popularne kryptowaluty, jak Bitcoin czy Litecoin nie obsługują ich natywnie. Dlatego też koniecznym staje się dochodzić i rozważać, czy możliwość realizacji kontraktów można dodać do Dogecoin. Jako że dogecoin, będący platformą  blockchain, zawsze przyciągał znaczną ilość inwestorów, użytkowników i programistów, w wielu przypadkach wskazanym jest zintegrować jego platformy blockchain z wykonywaniem kontraktów, zamiast próbować przenosić wszystkich istniejących użytkowników, aktywa i inwestycje na inne platformy. Co więcej, ostatnie badania przyjrzały się różnym sposobom na dodanie możliwości realizowania kontraktów do istniejących platform blockchain, takich jak dogecoin.

Dogethereum

Dogethereum jest to cyfrowa waluta typu peer-to-peer, która wykorzystuje inteligentne kontrakty i umożliwia wymianę dogecoinów za równowartość w tokenach Ethereum, a także konwersję Ethereum z powrotem na dogecoiny. Jest to kontrakt inteligentny utworzony w celu umożliwienia przeniesienia starych dogecoinów na łańcuch Ethereum i z powrotem. Co więcej, Dogethereum oparte jest na silniku Ethereum i założone zostało na podstawie snapshotu dogecoin, w związku z czym każdy właściciel dogecoina automatycznie posiada token Dogethereum.

Rentowność Dogethereum 

Włożono sporo starań w działania zespołów krypto celem zapewnienia, że zyskają one przewagę nad konkurencją, która pozwoli im przetrwać zmienność rynkową w razie jakichkolwiek korekcji ceny w przyszłości. Dlatego też ważnym jest, aby istniało poczucie praktyczności w rozwijanych protokołach takich jak Dogethereum. W przypadku utrzymania zdecentralizowanego aspektu krypto-coinów pełno było pytań i wątpliwości. Jako ze jednak te cyfrowe waluty nie posiadają fizycznej formy, inteligentne kontrakty na platformy typu Ethereum wypełniają lukę w roli pośrednika. Owe inteligentne kontrakty służyć będą jako kryteria w wydawaniu i dostępie do tokenów dogecoin dla zainteresowanych. 

Podsumowując, aktualnie dogecoiny nie mogą funkcjonować bezpośrednio z inteligentnymi kontraktami, stąd też narodziło się Dogethereum konwertujące dogecoiny na równowartość w Ethereum, które są następnie wykorzystywane w procedurach transakcyjnych dla kontraktu inteligentnego. Dzięki jednak stałemu rozwojowi technologii blockchain, rozwój inteligentnych kontraktów współpracujących bezpośrednio z dogecoin jest z pewnością tuż za rogiem, co jeszcze bardziej wzmocni wiarygodność dogecoin w branży finansowej.

Close Menu